Termeni și Condiții

1. Declaraţie de drept

Vă informăm, că accesarea siteului www.epalinca.ro înseamnă şi acceptarea condiţiilor de mai jos:
-conţinutul paginilor este proprietatea intelectuală a unităţii economice Zekulhyda SRL, astfel se rezervă dreptul de autor asupra conţinutului Zekulhyda SRL îşi rezervă toate drepturile legate de copierea, distribuirea totală sau parţială a conţinutului apărut pe paginile web ale sale
-fără acordul prealabil al proprietarului este interzisă prelucrarea şi valorificarea integrală sau partială a paginilor web (text, grafică, fotografii, material audio sau video, structura, program, etc.). Vizitatorul paginilor, exclusiv în scopul utilizarii personale, poate salva pe disc, sau poate imprima extrase din pagini, dar nu are dreptul la difuzarea, depozitarea lor în baza de date, respectiv la comercializarea acestora denumirea domain epalinca.ro, precum şi denumirea Zekulhyda, respectiv logo-ul Zekulhyda, sunt marci înregistrare, astfel supuse dreptului autor. Utilizarea lor, exceptând referiri, este posibilă numai cu acordul scris, expres şi prealabil al proprietarului de la paginile web ale Zekulhyda conţinutul poate fi preluat numai prin apelarea la www.epalinca.ro cu condiţia, a nu se modifica informaţia iniţială şi în toate publicaţiile precizează foarte vizibil izvorul original
-continutul paginilor web ale Zekulhyda SRL se înţeleg conform celor descrise, fără oricare modificare. Dacă în paginile web intervine o modificare, independent de Zekulhyda SRL, şi dacă pentru această legea altfel nu dispune, Zekulhyda SRL nu asumă nici o garanţie privind exactitatea, autenticitatea sau conţinutul paginilor web, care apar în faţa vizitatorului
-Zekulhyda SRL îşi rezervă dreptul să transcrie conţinutul paginilor sale web, sau să suspendă accesibilitatea acestora

2. Termeni şi condiţii

Vizitarea, utilizarea şi cumpărarea produselor de pe site-ul www.epalinca.ro , proprietate a societăţii Zekulhyda SRL, implică acceptarea termenilor şi condiţiilor de mai jos:
-Zekulhyda SRL îşi asumă dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum şi orice modificari site-ului www.epalinca.ro , fără a fi necesara vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.
-Zekulhyda SRL nu va putea fi făcuta responsabila pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setări, up-grade-uri etc.
-Zekulhyda SRL  nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.epalinca.ro , indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauza.

3. Comunicări electronice

-Prin accesarea site-ului www.epalinca.ro , folosirea, vizitarea, cumpărarea de produse sau trimiterea de e-mail-uri adresate Zekulhyda SRL, comunicarea se realizează în mod electronic, considerându-se astfel ca utilizatorul consimte primirea notificarilor de la www.epalinca.ro în modalitate electronică, incluzând şi comunicări prin e-mail sau prin anunţuri pe site.
-Persoanele care vor utiliza o adresa falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entităţi vor fi sancţionate în conformitate cu legile în vigoare.

4. Drepturile de autor

-Întregul conţinut al site-ului www.epalinca.ro , incluzând texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafica web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea Zekulhyda SRL şi/sau a furnizorilor săi şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuala şi industrială.
-Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusiva a societăţii Zekulhyda SRL şi este protejată de Legea drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industriala. Folosirea fără acordul scris a Zekulhyda SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

5. Accesul la site

Zekulhyda SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu îi confera dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă maniera, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societăţii Zekulhyda SRL fără acordul scris al acestuia.

6. Date personale

Pe site-ul www.epalinca.ro , utilizatorul este  responsabil pentru toate activităţile care survin prin accesarea site-ului şi a coşului de cumpărări. Datele personale ale cumpărătorilor vor putea fi transmise autoritatilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept sa efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

7. Responsabilităţi privind produsele

-Zekulhyda SRL nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conţinut al site-ului este lipsit de erori sau că este complet.
-Produsele (atunci când este cazul) sunt însoţite de certificate de garanţie ale importatorilor.
-Orice reclamaţie va fi adusă la cunoştinţa www.epalinca.ro în maximum 24 de ore de la recepţionarea produselor.
-Valoarea maximă a obligaţiilor Zekulhyda SRL faţă de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzatoare este valoarea sumelor incasate de Zekulhyda SRL de la clientul respectiv.
-Dupa expedierea produselor, Zekulhyda SRL nu i se mai poate cere returnarea banilor în nici un fel şi de asemenea nici returnarea produselor.

8. Litigii

-Prin folosirea (vizitarea sau cumpărarea produselor) site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Condiţiile şi Termenii de utilizare de mai sus şi orice disputa de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi Zekulhyda SRL.
-În cazul unor eventuale conflicte între Zekulhyda SRL şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instantă judecătorească din Oradea, Bihor, în conformitate cu legile române în vigoare.

9. Declinarea responsabilităţii

-Zekulhyda SRL  nu îşi asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate în magazinul virtual, acestea fiind identice cu cele puse la dispoziţia Societăţii de către reprezentanţii fiecarei mărci. Totuşi s-au depus eforturi mari pentru a minimaliza toate greşelile care pot aparea din editarea electronică sau manuală a informaţiilor prezentate. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului, culorii s.a. fără notificare prealabilă de către producători.
-Zekulhyda SRL nu garantează, de asemenea, nici disponibilitatea în stoc a produselor afişate, motiv pentru care societatea va avea dreptul de a nu livra parţial sau integral o anumită comanda în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă a furnizorului sau nu sunt disponibile din alte motive (lipsa momentană din stoc, epuizarea ediţiei, etc). Dacă plata se face în avans, clientul va avea dreptul de a primi înapoi banii plătiţi pentru produsul respectiv. În toate cazurile în care produsele nu se pot livra, clientul va putea cere doar returnarea imediată a sumelor incasate deja de Zekulhyda SRL, dar nu şi alte despăgubiri.
-Valoarea maximă a obligaţiilor Zekulhyda SRL faţă de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor incasate de Zekulhyda de la clientul respectiv. După expedierea produselor, Zekulhyda nu i se mai poate cere returnarea banilor în nici un fel şi de asemenea nici returnarea produselor. În cazul în care preţurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afişate greşit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greşit în baza de date, Zekulhyda SRL îşi alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul ăn cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

10. Preţurile produselor

-Preţurile produselor sunt cele afişate pentru fiecare produs în parte. Preţurile includ TVA-ul, dar nu este inclusă taxa de curierat.
-Zekulhyda SRL va putea desfăşura orice campanie promoţională referitor la produsele afişate pe site, promoţii ale căror condiţii vor fi stabilite în întregime de către Zekulhyda SRL.

11. Frauda

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conţinutul site-ului www.epalinca.ro , sau de a afecta performanţele serverului pe care ruleaza site-ul www.epalinca.ro , va fi considerat o tentativă de fraudare a site-ului www.epalinca.ro , şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

12. Dispoziţii finale

Odată cu cumpărarea şi lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţiuni condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat.